Visie op financieringen

Visie op vermogen

Met geld worden de dromen en wensen die we in ons leven hebben mogelijk: het brengt ze binnen handbereik. Als we niet genoeg geld hebben, kunnen we niet doen wat we graag zouden willen. Het begint met het vaststellen van wat u graag zou willen, wat u echt wilt: het Doel.

Daarna moeten we vaststellen wat het werkkapitaal is: bezittingen minus schulden. Maar ook uw vermogen om geld te verdienen en om te sparen.

Als de doelen en het vermogen zijn bepaald, kan een investeringsstrategie ontwikkeld worden. Daarbij speelt de relatie tussen rendement en risico een grote rol.

De relatie tussen rendement en risico is niet absoluut, maar u kunt toch een goede inschatting maken. Indien u een aanbieding krijgt van een belegging die in 6 maanden gegarandeerd 100% winst oplevert zonder risico, weet u genoeg. Deze aanbieder is een leugenaar, een dief of gek. Of allebei! Gratis geld bestaat niet!

Visie op vermogen

Bij het maken van een plan om vermogen op te bouwen of te behouden, is het net zo belangrijk om te weten hoe u zich tot risico verhoudt als het vaststellen van de doelen en het vermogen. Om vermogen in doelen te vertalen moet goed helder worden hoeveel risico u bereid bent te nemen en wat het risico van de beleggingen is. Daarna dienen we vast te houden aan het plan. Bijna alle fouten in beleggen worden niet zozeer gemaakt in de keuzes van de beleggingen, maar omdat we geen inzicht hebben in onze eigen relatie tot risico. Als we niet duidelijk krijgen wat uw emotionele reactie op risico is, zult u als belegger de plank misslaan en blijven uw doelen buiten bereik.

Studies laten zien dat de meeste beleggers lagere winsten boeken dan de beleggingsfondsen of de markten waarin ze beleggen. Deze schijnbare tegenstelling doet zich voor omdat de meeste beleggers kopen op het hoogtepunt en verkopen op het laagste punt: het gevolg van hun emotionele reactie op risico.

Om uw doelen te bereiken kiest u een adviseur. In het kiezen van een adviseur zijn persoonlijke aspecten zoals vertrouwen en gelijkgestemdheid net zo belangrijk als professionele competentie.

Het is belangrijk om zaken als opleiding, certificering en het gehele bedrijf te onderzoeken.

Maar misschien is het belangrijkste dat u iemand uitzoekt die vertrouwen oproept, die u het gevoel geeft dat er naar u geluisterd wordt, wiens integriteit boven alle twijfel verheven is, die enthousiast is over wat hij of zij doet en die op een voor u duidelijke en begrijpelijke manier communiceert.

Iemand die begrijpt wat u echt wilt en bereid is samen met u tot het uiterste te gaan om uw levensdoel te bereiken. Dan zoekt u niet iemand die alleen naar rendement kijkt, maar iemand die een levenslang mee zou moeten kunnen gaan en eerlijk zijn visie deelt.

Contact Opnemen

Neem online contact met ons op of bel direct met 0343 448810 voor meer informatie