Visie op financieringen

Vermogensbeheer

Hoe werkt het?

Wij stellen een Vermogensplan op, waarin uw doelen duidelijk zijn vastgesteld. Wij stellen vast hoe u met risico omgaat en welk rendement gewenst is. Op basis van dit Plan, nodigen wij diverse partijen uit een voorstel te doen voor discretionair beheer.

Wij beoordelen de keuze van de diverse beleggingen, de kosten, zijn er geen “verborgen kosten”, wat is het beleid? Wij controleren de overeenkomst en de voorwaarden en assisteren u bij het invullen van alle formulieren.

Na aanvang van het beleggingsproces blijven wij naast u staan en houden uw doelstelling centraal. Wij controleren periodiek de haalbaarheid van uw doelstelling, beoordelen of de vermogensbeheerder het overeengekomen beleid uitvoert en overleggen of een eventuele aanpassing nodig is.

Wij zijn dus niet slechts uw beleggingsadviseur. Wij waken over uw doelen: uw pensioen, hypotheek, studieplannen, dat tweede huis, die boot…. Wij houden alles in de gaten, en sturen daar waar nodig bij. Niet alleen uw beleggingen, maar ook fiscaliteiten, pensioen, hypotheek, structuur en de doelen op zich.

De kosten zijn transparant. Geen verborgen kosten en beloningen: niet bij de vermogensbeheerder en niet bij ons. Alles wordt vastgelegd in een duidelijke overeenkomst.

canstockphoto184346

Vermogensbeheer

De rust van vermogensbeheer

U heeft zelf uw beleggingen beheerd en bent tot de conclusie gekomen dat u achteraf beter alles op een spaarrekening had kunnen zetten, maar dat uw doelen verder weg zijn dan gehoopt? U moet toegeven dat u toch in de psychologische val bent gestapt zoals de meeste particuliere beleggers? U hebt behoefte aan rust en wilt u niet verdiepen in de financiële markten en zelf beleggingsbeleid bepalen?

Het beheer uitbesteden aan een professionele partij, blijkt dan de oplossing. De kosten van beheer wegen vaak op tegen de betere resultaten en de rust die u er voor terug krijgt.

Er zijn vele vermogensbeheerders, in binnen- en buitenland. Hoe bent u in staat te onderscheiden welke vermogensbeheerder past bij uw strategie en doelstelling? Hoe beoordeelt u de keuzes en prestaties van een vermogensbeheerder?

De Jager De Looff & Partners BV beschikt over een vergunning in de zin van de Wet Financieel Toezicht 2:96 om te adviseren en bemiddelen in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Zij valt hierbij onder het Nationaal Regime. Dat betekent dat wij zelf geen vermogensbeheer mogen uitvoeren. En dat doen we dan ook niet! Maar wij kunnen u wel introduceren bij een vermogensbeheerder.

Wij zoeken vermogensbeheerders die passen binnen onze eigen beleggingsvisie. Maar die ook in staat zijn toe te voegen aan onze beleggingsvisie door hun toegang tot meer financiële instrumenten en een groter aanbod aan effecten en strategieën.

Wij selecteren beheerders die value investing als basis van hun beleid hebben. Bij voorkeur met een eigen team van analisten die actief zoeken naar bedrijven waarvan zij van mening zijn dat de markt ze niet op juiste waarde schat.

Onze mening is dat beleggers wereldwijd structureel overreageren op zowel positief als negatief nieuws, wat resulteert in koersfluctuaties die niet overeenkomen met de lange termijn fundamentele waarden van een onderneming.

Het resultaat is dat deze fluctuaties uitstekende kansen bieden om te profiteren door specifieke aandelen te kopen wanneer de koersen onder druk liggen en juist te verkopen als ze zijn overgewaardeerd. Uit talloze gerenommeerde onder¬zoeken is dan ook onomstotelijk vastgesteld dat value beleggen een uitstekende strategie is om op lange termijn structureel tot outperformance (alpha) te komen.

Wij selecteren beheerders wier beleggingsbeleid is gericht op absolute return: het doel is iedere verslagperiode een positief rendement te behalen, dat in ieder geval boven het rendement op kasgeld ligt.

Daarbij kan ook gebruik gemaakt van andere dan de traditionele categorieën, de zogenaamde Alternatives (hedgefondsen, goud, grondstoffen). Aangezien er weinig verband bestaat tussen deze verschillende categorieën wordt het risico van de portefeuille gereduceerd.

Wij hebben bemerkt dat sommige van onze relaties het een geruststellende gedachte vinden dat een deel van hun vermogen (legaal) buiten het Europese bankenstelsel ondergebracht kan worden.

Zwitserland beschikt over een hoog ontwikkelde financiële sector, met banken met een zeer hoge solvabiliteit, een gezonde economie en een onafhankelijke status in Europa.

Wij brengen u in contact met de juiste partij en regelen alle formaliteiten om uw privé vermogen of dat van uw onderneming te laten beheren in Zwitserland, in de valuta van uw keuze.

Contact Opnemen

Neem online contact met ons op of bel direct met 0343 448810 voor meer informatie