Visie op financieringen

Vermogensadvies

Betrokken bij uw beleggingsportefeuille

U bent graag betrokken bij uw beleggingsportefeuille en geeft niet graag de regie uit handen? Maar u wilt graag terug kunnen vallen op een adviseur, die u pro actief ondersteunt?

Dan is onze dienstverlening geschikt voor u: Advies met Visie

Vermogensadvies

Hoe werkt het?

U opent een beleggingsrekening via ons en krijgt daardoor toegang tot ruim 500 beleggingsfondsen van grote en minder grote fondshuizen. Op basis van het vermogensplan adviseren wij een portefeuille, opgebouwd uit de beschikbare fondsen (zowel actief beheerd als ETF).Indien u het daarmee eens bent, geeft u zelf de orders door. Wij blijven uw portefeuille monitoren en controleren of uw doelstellingen haalbaar blijven. Periodiek maken wij een haalbaarheidsanalyse. Bij u controleren wij of uw doelstellingen nog hetzelfde zijn. Daar waar nodig adviseren wij u aanpassingen te doen.

Wij zijn dus niet slechts uw beleggingsadviseur. Wij waken over uw doelen: uw pensioen, hypotheek, studieplannen, dat tweede huis, die boot…. Wij houden alles in de gaten, en sturen daar waar nodig bij. Niet alleen uw beleggingen, maar ook faciliteiten, pensioen, hypotheek, structuur en de doelen op zich.

De kosten zijn transparant. Geen verborgen kosten en beloningen: niet in de fondsen, niet bij de bewaarbank en niet bij ons. Alles wordt vastgelegd in een duidelijke overeenkomst.

Vergunning

De Jager De Looff & Partners BV beschikt over een vergunning in de zin van de Wet Financieel Toezicht 2:96 om te adviseren en bemiddelen in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Zij valt hierbij onder het Nationaal Regime. Met andere woorden: wij mogen adviseren en orders doorgeven voor beleggingsfondsen. Wij kunnen dus niet adviseren over- en orders doorgeven voor individuele effecten.

Voor ons bestaat beleggen voor een belangrijk deel uit het actief beheersen van risico.

Aangezien spreiding essentieel is voor het beheersen van beleggingsrisico’s, adviseren wij u altijd uw vermogen zo breed mogelijk over de diverse belegging categorieën te spreiden.

De door ons gehanteerde stijl is actief beheer volgens de Core – Satellite methode. Deze methode biedt een raamwerk waarbinnen vermogensspreiding kan plaatsvinden met grotere duidelijkheid en efficiency dan het geval is bij een portefeuille met een 100% vermogensspreiding bij zeer actief beheer. Het geeft echter wel voldoende ruimte om actief de portefeuille te beheren.
De portefeuille bestaat hierbij uit een zogenaamde solide kern, waarbij de geselecteerde fondsen een lange termijn focus hebben met een lager risico risicoprofiel. Deze laatste bepaalt het merendeel van de vermogensspreiding.

Het satelliet gedeelte van de portefeuille is kleiner en wordt vooral gebruikt voor het verkrijgen van extra opbrengsten voor de portefeuille door blootstelling aan specifieke fondsen met een grotere risico/rendement verhouding.

Voor het invullen van het “solide” gedeelte van de portefeuille wordt voornamelijk gebruik gemaakt van indexbeleggingen (ETF). Het satelliet gedeelte wordt vervolgens toegevoegd door te investeren in fondsen in markten of in actief beheerde fondsen die meer winsten zullen opleveren voor de portefeuille.
Winstmaximalisatie en het beter doen dan de benchmark vormen uitdrukkelijk niet de uitgangspunten.

Door de doelstellingen duidelijk te hebben en op basis daarvan de portefeuille in te richten, wordt de kans het grootst dat die doelstellingen ook behaald worden, ongeacht de ontwikkelingen op de beurzen.

Bij het selecteren van de fondsen voor het Satellite deel van de portefeuille laten wij ons leiden door onze eigen visie en observatie.

Op het gebied van aandelen is er een strategie die bewezen heeft op termijn een bovengemiddeld rendement op te leveren: “value beleggen”. Onderzoek heeft aangetoond dat aandelenselectie wel degelijk zin heeft. Beleggers die vasthouden aan een uitgekiende beleggingsstrategie, behalen op termijn duidelijk hogere rendementen. Van de verschillende beleggingsstrategieën blijkt de value-strategie het beste te scoren.

De bekendste en verreweg meest succesvolle value belegger is Warren Buffett. Maar wat is zijn strategie exact en hoe kan een belegger die zelf implementeren?

Het uitgangspunt van value beleggen is vrij eenvoudig. Het is de kunst beleggingen te vinden die op het moment van aankoop “ondergewaardeerd” zijn ten opzichte van hun reële waarde. Door ondergewaardeerde aandelen te kopen kan een belegger profiteren van de korte termijn (drie tot vijf jaar) onevenwichtigheden in de markt en van de psychologische tekortkomingen van beleggers. Beleggers laten zich telkens foppen door hun eigen emoties. Daardoor straffen zij aandelen waarover zij toch al somber zijn te zwaar af. En als gevolg daarvan laten juist die aandelen vervolgens een bovengemiddeld rendement zien.

Een goede value belegger maakt simpelweg gebruik van gezond verstand door kwalitatief goede bedrijven te kopen voor een lage prijs.

Contact Opnemen

Neem online contact met ons op of bel direct met 0343 448810 voor meer informatie