Visie op financieringen

Praktijkfinanciering

Het starten in een nieuwe praktijk heeft uitzonderlijk veel financiële implicaties. Of u besluit om toe te treden tot een maatschap of zelf een praktijk (al dan niet in maatschapvorm) te starten, in alle gevallen wordt u geconfronteerd met behoorlijke financiële investeringen. Deze investeringen kunnen bijna nooit volledig uit eigen middelen worden betaald.

De ondersteuning van gespecialiseerde financiers is dan bijzonder op zijn plaats. Via de banken waarmee wij samenwerken kunnen wij voor u alle financiële consequenties van praktijkfinanciering in kaart brengen en een heldere lijn uitzetten. Daarbij is er in onze aanpak extra aandacht voor het verzekeringspakket dat met de investeringen samenhangt.

Praktijkfinanciering

De financiering van een medische beroepspraktijk omvat meestal nogal wat afzonderlijke aspecten. Zo moeten over het algemeen het instrumentarium, inventaris en behandel- of operatiekamer(s) gefinancierd worden, vaak in samenhang met de koop van een woonhuis en/of praktijkpand.

Bij vrije vestiging speelt daarnaast de financiering van het levensonderhoud gedurende de aanloopperiode. Wij letten bij de advisering tevens op een gezonde financiering van eventuele goodwill (bij associatie of overname), vervanging dan wel aanschaf van een auto en eventuele studieschuld.

Professionals die op korte termijn zullen toetreden tot een maatschap of vennootschap hebben vaak een aanzienlijke financieringsbehoefte.

Wij bieden aantrekkelijke oplossingen geënt op de specifieke situatie voor bijvoorbeeld inkoop- of woningfinanciering. Gezien de ruime ervaring en expertise van onze partners op dit gebied rekenen wij tal van professionals tot onze cliënten.

Contact Opnemen

Neem online contact met ons op of bel direct met 0343 448810 voor meer informatie