Visie op financieringen

Commercieel vastgoed financiering

Commercieel vastgoed financiering

Voor het financieren van uw onderneming of het vastgoed binnen de onderneming willen wij graag de vertrouwenspersoon zijn waarbij wij sturen op kwaliteit, integriteit een lange termijn relatie. Het financieren van commercieel vastgoed voor eigen gebruik of belegging kunnen wij regelen vanaf 1 miljoen euro, waarbij wij aangeven dat dit geen ‘harde’ ondergrens is. Alles is afhankelijk van uw specifieke situatie.

Wij bemiddelen in (her)financieringen voor beleggingen, projectontwikkeling, renovatieprojecten en aankoop voor eigen gebruik van:

  • Kantoorpanden
  • Bedrijfspanden
  • Winkelpanden
  • Hotels
  • Woningpakketten

Wij werken op een transparante manier door diverse stappen te maken.

Wij beoordelen hoe haalbaarheid de financieringsaanvraag is op basis van wat u aan informatie heeft. Wij regelen daarna de kennismaken met enkele geselecteerde bankiers of investeerders.

Bij herfinanciering beoordelen wij de lopende contracten en onderzoeken daarna of er aanbieders zijn met een lagere renteopslag en betere bevoorschottingsvoorwaarden. Dit kan een aanzienlijk voordeel opleveren.

De bankiers en investeerders maken hun indicatieve voorstellen (term-sheet) waaruit wij samen met u een selectie maken.

Er komt nog meer verzoek om informatie vanuit de banken en investeerders wat leidt tot een definitief aanbod. Als dit voldoende is zal er een definitief voorstel vanuit de bank / investeerders komen. U maakt dan de definitieve keus met wie u de financiering aangaat, mede na consultatie van uw fiscalist en accountant. Wij begeleiden dit hele proces.

Na het ontvangen van de gelden gaat uw contact met de financiers intensiever worden, en zal men om tussentijdse rapporten en cijfers vragen. In deze fase kunnen wij steeds aan uw zijde staan bij de vervolggesprekken en onderhandelingen met de financier. Ook wanneer er zich nieuwe opportuniteiten voordoen.

Waar nodig werken wij samen met specialisten met kennis en expertise van de sector waarin u werkzaam bent.

Met het verstrekken van vastgoed goed als onderpand, dient u de juiste verzekering te hebben gedurende de looptijd van de hypotheek Wij kunnen ieder gevraagd object aanbieden ter verzekering op de verzekeringsmarkt. U bent niet verplicht om een verzekering via ons af te sluiten

Zakelijke Financiering op basis van vermogen

Belegt u naast uw bezit commercieel vastgoed ook in aandelen en obligaties, dan bieden wij u verschillende financieringsvormen. Desgewenst kunt u het bedrag van de financiering verhogen – en daarmee uw beleggingsmogelijkheden uitbreiden – door ons inzicht te geven in uw totale vermogenspositie. Bij ons financieringsadvies nemen wij ook de fiscale en juridische aspecten mee.

Contact Opnemen

Neem online contact met ons op of bel direct met 0343 448810 voor meer informatie