Visie op financieringen

Betrouwbaarheid en garanties

De Jager De Looff & Partners biedt u optimale betrouwbaarheid. Wij zijn aangesloten bij en werken onder toezicht van, met en volgens:

  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Stichting Erkend Hypotheekadviseurs (SEH)
  • Dutch Security Institute (DSI)
  • Register Pensioenadviseur (RPA)
  • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

Wij beschikken over een vergunning onder nummer 12003956.

Een hypotheekadvies moet voldoen aan hoge eisen: een huis financier je immers niet voor even, maar vaak voor het leven. Daarom hebben de gezamenlijke hypotheekaanbieders een landelijke erkenningsregeling ingesteld voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar beschikken over voldoende kennis en ervaring. Deze Erkend Hypotheekadviseurs gaan elk jaar terug naar de schoolbanken om hun vakkennis actueel te houden. Ook veranderingen in de hypothekenmarkt en klantenwensen worden gesignaleerd.

Onze Erkend Hypotheekadviseurs hebben expertise binnen verschillende vakgebieden:

  • Belastingen: inkomstenbelasting, vermogensbelasting, successierechten;
  • Verzekeringen: zowel levensverzekeringen als schadeverzekeringen die te maken hebben met de hypotheek;
  • Toekomstvoorzieningen: zoals bedrijfsspaarregelingen en pensioenen;
  • Financieringen: verschillende leenvormen en begrotingen;
  • Nederlandse recht: b.v. het verschil tussen trouwen en samenwonen m.b.t. (woning)bezit

DSI heeft ten doel het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken door het verstrekken van een keurmerk aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening. Zij registreert hen in een openbaar register op www.dsi.nl.

Vermogensfinancier H. Terlouw is geregistreerd als DSI Adviseur Hypotheken(reg.nr. 37542) Pensioenadviseur R.E.de Looff is geregistreerd als DSI Beleggingsadviseur (reg.nr. 28353) .

Voor werkgevers of werknemers die pensioenadvies nodig hebben, is het moeilijk te beoordelen of zij in goede handen zijn bij de adviseur die zij in de arm nemen. Daarom heeft de Stichting Assurantie Registratie (SAR) in 2003 een erkenningsregeling geïntroduceerd voor pensioenadviseurs.

Alleen wanneer een pensioenadviseur voldoet aan door de SAR geformuleerde eisen van deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit, kan hij worden ingeschreven in het Registerpensioenadviseur en mag hij de titel RPA en het daarbijbehorende RPA-logo voeren.

Om ingeschreven te kunnen blijven in dit register, worden de Registerpensioenadviseurs periodiek getoetst door het RPA om na te gaan of zij ook na hun inschrijving blijven voldoen aan de eisen.

RPA logo

Consumenten en financiële dienstverleners kunnen sinds 1 april 2007 terecht bij Kifid voor onpartijdige bemiddeling bij geschillen. Elke bank, verzekeraar, intermediair of andere financiële dienstverlener is vanaf deze datum verplicht zich aan te sluiten bij Kifid. De leden zijn opgenomen in een openbaar register.

Op die manier wordt de mogelijkheid geboden om na te gaan of een financieel product of dienst wordt geleverd door een financieel dienstverlener die is aangesloten bij Kifid. Daarmee is de consument verzekerd van een klachtrecht.

Contact Opnemen

Neem online contact met ons op of bel direct met 0343 448810 voor meer informatie